سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

خوانندگی و آواز

راه موسیقی‌دان جلد اول تمرین اصولی و هنرمندانه

The Musician's Way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness
(1)
4.0
نویسنده: جرالد کلیکستین
مترجم: نیما اسدی
ناشر: نای و نی

160 هزار تومان

راه موسیقی‌دان جلد دوم اجرای بدون ترس

The Musician's Way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness
(2)
4.5
نویسنده: جرالد کلیکستین
مترجم: نیما اسدی
ناشر: نای و نی

130 هزار تومان

راه موسیقی‌دان جلد سوم خلاقیت مادام العمر

The Musician's Way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness
(1)
4.0
نویسنده: جرالد کلیکستین
مترجم: نیما اسدی
ناشر: نای و نی

120 هزار تومان

نویسنده: مهدی فروغ
ناشر: خنیاگر

150 هزار تومان