سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

ریتم خوانی

مترجم: مصطفی عبادی
ناشر: خنیاگر

140 هزار تومان

مقدمه‌ای بر جستاری در زبانشناسی ریتم

An Introduction to Research in Rhythm Linguistics
(1)
5.0
نویسنده: مهدی خیابانی
ناشر: یاشنا

60 هزار تومان

نویسنده: اتوره پوزولی
ناشر: سرود

110 هزار تومان