سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

گیتار کودک

نویسنده: شینیجی سوزوکی
مترجم: حامد آهنگری
ناشر: سرود

120 هزار تومان

نویسنده: شینیجی سوزوکی
مترجم: حامد آهنگری
ناشر: سرود

120 هزار تومان

60 هزار تومان

متد گیتار کلاسیک کودکان جلد اول آموزش قدم به قدم

Progressive Classical Guitar Method for Young Beginners: Book 1
(32)
4.6
نویسنده: کانی بال
مترجم: پیام رضوی
ناشر: نکیسا

220 هزار تومان

متد گیتار کلاسیک کودکان جلد دوم آموزش قدم به قدم

Progressive Classical Guitar Method for Young Beginners: Book 2
(24)
4.7
نویسنده: کانی بال
مترجم: پیام رضوی
ناشر: نکیسا

220 هزار تومان

متد گیتار کودکان جلد اول آموزش قدم به قدم

Progressive Guitar Method for Young Beginners: Book 1
(58)
4.8
مترجم: پیوند رضوی
ناشر: نکیسا

220 هزار تومان

متد گیتار کودکان جلد دوم آموزش قدم به قدم

Progressive Guitar Method for Young Beginners: Book 2
(42)
4.7
مترجم: پیوند رضوی
ناشر: نکیسا

220 هزار تومان

متد گیتار کودکان جلد سوم آموزش قدم به قدم

Progressive Guitar Method for Young Beginners: Book 3
(33)
4.8
مترجم: پیوند رضوی
ناشر: نکیسا

220 هزار تومان