سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

تاریخ موسیقی ایران

اصناف تصنیف فرم‌های موسیقی ایرانی-اسلامی از قرن سوم تا قرن چهاردهم

Asnaf-e Tasnif: Historical-Analytical Research on the Iranian-Islamic Music Forms
(1)
5.0
نویسنده: امین هراتی
ناشر: خنیاگر

140 هزار تومان

مکاتب سنتور نوازی در ایران از قاجاریه تا کنون

History and Changing Styles of The Iranian Santur
(8)
4.5
نویسنده: کیومرث پیرگلو
ناشر: خنیاگر

200 هزار تومان