سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

نوازندگی و اجرای موسیقی

راه موسیقی‌دان جلد اول تمرین اصولی و هنرمندانه

The Musician's Way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness
نویسنده: جرالد کلیکستین
مترجم: نیما اسدی
ناشر: نای و نی

160 هزار تومان

راه موسیقی‌دان جلد دوم اجرای بدون ترس

The Musician's Way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness
(1)
5.0
نویسنده: جرالد کلیکستین
مترجم: نیما اسدی
ناشر: نای و نی

130 هزار تومان

راه موسیقی‌دان جلد سوم خلاقیت مادام العمر

The Musician's Way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness
نویسنده: جرالد کلیکستین
مترجم: نیما اسدی
ناشر: نای و نی

120 هزار تومان

75 هزار تومان

اجرایی فراتر از نُت‌ها راهنمای پیانیست‌ها در تفسیر موسیقی

Playing Beyond the Notes: A Pianist's Guide to Musical Interpretation
(5)
5.0
نویسنده: دبورا رمبو سین
ناشر: ماهور

120 هزار تومان

نویسنده: داون گرین
ناشر: پرگار

45 هزار تومان

نویسنده: جولی جفی نیجل
مترجم: هاله آرامی

75 هزار تومان