سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

سازهای کوبه ای

آموزش داربوکا به روایت مهدی هاشمی

Darbuka Training Narrated by Mahdi Hashemi
(5)
4.2
نویسنده: مهدی هاشمی
به اهتمام: فربد یداللهی

75 هزار تومان

نویسنده: سعید تهرانی
گردآوری: مهدی حسینی
ناشر: چنگ

25 هزار تومان

نویسنده: ایمان مشایخی
ناشر: چنگ

30 هزار تومان

نویسنده: شایان ریاحی
ناشر: عارف

200 هزار تومان

نویسنده: علی مسعودی
ناشر: نای و نی

65 هزار تومان

نویسنده: اسکات شرودل
مترجم: مرتضی عیوضی
ناشر: رهام

60 هزار تومان