سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

گیتار الکتریک

نویسنده: تروی استتینا
ترجمه و بازنویسی: سام کریمی
ناشر: نای و نی

80 هزار تومان

نویسنده: تروی استتینا
ترجمه و بازنویسی: سام کریمی
ناشر: نای و نی

70 هزار تومان

نویسنده: تروی استتینا
ناشر: سرود

180 هزار تومان

نویسنده: مل بی
مترجم: امید تولایی

120 هزار تومان

متد جامع گیتار هال لئونارد

Hal Leonard Guitar Method
(23)
4.1
نویسنده: ویل اشمیت ، گریگ کخ
مترجم: پژمان خلیلی
ناشر: نای و نی

190 هزار تومان

نویسنده: تروی استتینا
ناشر: سرود

180 هزار تومان

نویسنده: تروی استتینا
مترجم: تینا حائری
ناشر: رهام

120 هزار تومان

هوی متال لید گیتار جلد ۱ و ۲

Heavy Metal Lead Guitar Volume 1 and 2
(130)
4.4
نویسنده: تروی استتینا
مترجم: مجتبی غفوری

120 هزار تومان

هوی متال ریتم گیتار جلد ۱ و ۲

Heavy Metal Rhythm Guitar Volume 1 and 2
(148)
4.4
نویسنده: تروی استتینا
مترجم: مجتبی غفوری

90 هزار تومان