سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

فلسفه موسیقی

پدیدارشناسی موسیقی بداهه‌ی گفت و شنود موسیقایی

The Improvisation of Musical Dialogue: A Phenomenology of Music
(1)
5.0
نویسنده: بروس الیس بنسن
مترجم: حسین یاسینی
ناشر: ققنوس

45 هزار تومان

نویسنده: اندرو کنیا
ناشر: ققنوس

50 هزار تومان

نویسنده: تیا دنورا
مترجم: حسن خیاطی
ناشر: نی

120 هزار تومان

فهم موسیقی از دریچه‌ی فلسفه و تفسیر

Understanding Music: Philosophy and Interpretation
(6)
4.1
نویسنده: راجر سکروتن
ناشر: نقش جهان

110 هزار تومان

پینک فلوید و فلسفه مراقب آن اصل باش، یوجین!

!Pink Floyd and Philosophy: Careful with that Axiom, Eugene
(1)
4.0
نویسنده: جرج رایش
ناشر: لگا

97 هزار تومان

نویسنده: داریوش صفوت
ناشر: ارس

75.5 هزار تومان

نویسنده: داریوش صفوت
ناشر: ارس

75.5 هزار تومان