سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

آموزش موسیقی

نویسنده: جولی جفی نیجل
مترجم: هاله آرامی

75 هزار تومان

پرورده با عشق روشی نو در آموزش

Nurtured by Love: A New Approach to Education
(4)
5.0
نویسنده: شینیجی سوزوکی
ناشر: ققنوس

28 هزار تومان

نویسنده: ادوارد کرایتمن
مترجم: پدرام فروتن
ناشر: نای و نی

145 هزار تومان

آموزش موسیقی خوانش منابع از یونان باستان تا امروز

Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today
(8)
4.6
ویراستار: مایکل مارک
مترجم: شهاب جعفری
ناشر: هم‌آواز

350 هزار تومان