سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

پژوهش موسیقی

مترجم: مصطفی عبادی
ناشر: خنیاگر

140 هزار تومان

اصناف تصنیف فرم‌های موسیقی ایرانی-اسلامی از قرن سوم تا قرن چهاردهم

Asnaf-e Tasnif: Historical-Analytical Research on the Iranian-Islamic Music Forms
(5)
4.2
نویسنده: امین هراتی
ناشر: خنیاگر

220 هزار تومان

مکاتب سنتور نوازی در ایران از قاجاریه تا کنون

History and Changing Styles of The Iranian Santur
(9)
4.5
نویسنده: کیومرث پیرگلو
ناشر: خنیاگر

435 هزار تومان

نویسنده: شهاب جعفری
ناشر: مانوش

120 هزار تومان