سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

پداگوژی

نویسنده: جولی جفی نیجل
مترجم: هاله آرامی

75 هزار تومان

پرورده با عشق روشی نو در آموزش

Nurtured by Love: A New Approach to Education
(3)
5.0
نویسنده: شینیجی سوزوکی
ناشر: ققنوس

28 هزار تومان

نویسنده: ادوارد کرایتمن
مترجم: پدرام فروتن
ناشر: نای و نی

80 هزار تومان

آموزش هنر و رشد بشر هاوارد گاردنر

Art Education and Human Development
(1)
5.0

30 هزار تومان

آموزش موسیقی خوانش منابع از یونان باستان تا امروز

Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today
(6)
4.6
ویراستار: مایکل مارک
مترجم: شهاب جعفری
ناشر: هم‌آواز

170 هزار تومان