سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

ارکستراسیون

ارکستراسیون به زبان ساده جلد دوم: گروه سازهای بادی چوبی

A Straightforward Explanation of Orchestration, Vol.2: The Woodwinds
(3)
4.3

75 هزار تومان

ارکستراسیون به زبان ساده جلد اول: گروه سازهای زهی

A Straightforward Explanation of Orchestration, Vol.1: The Strings
(6)
4.3

75 هزار تومان

نویسنده: شارل کوکلن
ناشر: افکار

900 هزار تومان

150 هزار تومان